Η νέα στρατηγική & οι απαιτήσεις για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Κορίνθου

Αν και βρισκόμαστε περίπου 1,5 χρόνο πριν από τις Δημοτικές – Νομαρχιακές εκλογές , η αντίστροφη μέτρηση και οι πολιτικές διεργασίες στον Δήμο Κορινθίων έχουν ήδη αρχίσει . Τα πρόσωπα (εν ενεργεία ή μη) που θα κληθούν να συμμετάσχουν στους συνδυασμούς , θα πρέπει να σχεδιάσουν μια νέα στρατηγική για την πόλη , η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις των Κορινθίων .

Αρχικά , θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα ουσιαστικής ανανέωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης , τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και σε ηλικιακό επίπεδο . Μόνο με νέα πρόσωπα και φρέσκες ιδέες -προτάσεις , μπορούμε να βγάλουμε την πόλη από τα προβλήματα των 150 χρόνων της .

Από την ενασχόληση μου , με ιστορικά αρχεία εφημερίδων, παρατήρησα ότι οι ανησυχίες , τα οράματα αλλά και τα προβλήματα των Κορινθίων , αυτά τα 150 χρόνια , είναι διαχρονικά . Χαρακτηριστικά αναφέρω την ύδρευση της πόλης , την προβληματική λειτουργία του λιμανιού , την καθαριότητα , την κατάσταση του οδικού δικτύου , τον ηλεκτροφωτισμό & την δεντροφύτευση  , τη μη επέκταση του σχεδίου πόλης , την κατασκευή πολλών μη αντισεισμικών κτιρίων καθώς και την απουσία ελέγχου των υπόλοιπων κτισμάτων , την μη ύπαρξη ιστορικών χώρων-μνημείων (όπως και την απουσία του κορινθιακού κιονόκρανου),τη μη δημιουργία πανεπιστημιακών τμημάτων σχετικών με τον τόπο πχ Τουριστικών Επαγγελμάτων , Ιστορίας & Αρχαιολογίας , Γεωπονίας , Οινοποιίας κλπ , αλλά και το κλείσιμο της πλειοψηφίας των εργοστασίων.

Η Κόρινθος είναι η μοναδική πόλη , η οποία όλα αυτά τα χρόνια πασχίζει να φανεί αντάξια της ιστορίας της, αλλά «δυστυχώς δεν εσημείωσε καμμίαν απολύτως πρόοδον» όπως αναφέρεται σε μια παλαιότερη εφημερίδα .

Σε αυτό βέβαια ποιος φταίει ; Η απάντηση δίνεται σε ένα άλλο δημοσίευμα «Προνομιούχοι πάντοτε οι κάτοικοι της Κορίνθου , κατά τας τελευταίας δεκαετίας επέδειξαν δυστυχώς εις όλους των τας εκδηλώσεις , ένα πνεύμα απαράδεκτου ατομικισμού και ηγνόησαν το βασικό αξίωμα ότι δια την πρόοδον του συνόλου, χρειάζεται θυσία κυρίως των προσωπικών φιλοδοξιών και συμφερόντων …»

Γι’ αυτό , η φιλοδοξία  απλώς , ή ο πόθος της αποτελεσματικής εργασίας υπέρ της πόλης , ωθεί τους υποψήφιους στον εκλογικό αγώνα ;

Δεν αρκεί , πλέον , να έχει κανείς μόνο καλή θέληση , χρειάζεται και ικανότητα . Ο κόσμος δεν μπορεί να ακούει μακροσκελείς λόγους και ανέφικτες προτάσεις. Επιθυμεί άτομα, που θα μιλούν για τα καθημερινά του προβλήματα και για τους τρόπους αντιμετώπισης τους , καταφέρνοντας έτσι να τον ενεργοποιήσουν .

Επομένως , η νέα στρατηγική και οι απαιτήσεις του κόσμου από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Κορίνθου , ανεβάζουν τον πήχη πολύ ψηλά . Η Κόρινθος , οφείλει να  χαράξει την δική της ιστορία τα επόμενα 150 χρόνια . Πρωτίστως να  αγαπήσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι την πόλη , να εκμεταλλευτεί την σημαντική στρατηγική θέση της ως συγκοινωνιακού κόμβου (εμπορική & τουριστική ανάπτυξη) , ως προάστιο της Αθήνας να καταφέρει την μεταφορά γραφείων και μονάδων  επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αποκέντρωσης , να ζωντανεύσει την ζωή (πολιτιστικά δρώμενα – νυχτερινή ζωή) και να ιεραρχήσει τους τομείς στους οποίους θα επενδύσει στα επόμενα χρόνια , ώστε να επανέλθει πάλι δυναμικά στο προσκήνιο .

Advertisements