Γιατί η ευρωπαϊκή προοπτική είναι ζωτικής σημασίας για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία;

Τα Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία βρίσκονται στην κορυφή της ενταξιακής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η πολιτική της διεύρυνση προς την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη έχοντας πλέον ολοκληρωθεί , στρέφεται τώρα Νοτιανατολικά . Η διαδικασία , βέβαια , προχωρά με προσεκτικά βήματα λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και κάτω από σαφείς προϋποθέσεις , που απαιτούνται για την πλήρη ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια .

Η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης συνοψίζεται στα ακόλουθα στοιχεία : πολιτική αστάθεια , μειωμένη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία , διμερείς διαφωνίες . Στα προαναφερθέντα , θα πρέπει να σημειώσουμε μια ενδεχόμενη κόπωση των Δυτικοευρωπαίων για την διεύρυνση αλλά και μια ανησυχία για την προσχώρηση «προβληματικών» χωρών , αμφιβόλου ευρωπαϊκού πεπρωμένου.

Όλα τα παραπάνω , φανερώνουν ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Κροατίας, της Βοσνίας-Εργεγοβίνης , της Αλβανίας , της Σερβίας , του Μαυροβούνιου της πΓΔΜ και της  Τουρκίας , μπορεί μεν να ακολουθεί τον δύσκολο δρόμο, αλλά εξυπηρετεί τόσο τα εθνικά συμφέροντα των χωρών όσο και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Με βάση την τρέχουσα κατάσταση των γειτόνων μας , η χάραξη και η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για τη διεύρυνση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία από το παρελθόν και αποτελεί μια ουσιαστική πρόκληση .

Η διεύρυνση λοιπόν , ενισχύει την δημοκρατία , το κράτος δικαίου , προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα , προάγει τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτικών πληθυσμών . Ακολούθως , αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών σε θέματα όπως η υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Επίσης , δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες , νέες θέσεις απασχόλησης  και εργασίας στην Ευρώπη . Εκτός αυτού , η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος της χώρας , συμβάλει στην αύξηση της ευημερίας , της ανάπτυξης , με ισονομία και αξιοπρέπεια , αναβαθμίζοντας έτσι την θέση της και ενισχύοντας την παρουσία της και στο διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα , οι δυτικές βαλκανικές χώρες και η Τουρκία θα μπορέσουν να ενσωματωθούν σε ένα περιβάλλον σταθερότητας , ασφάλειας και πρόληψης των συγκρούσεων , μέσα στο οποίο δίνεται η δυνατότητα  ουσιαστικής καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της παράνομης μετανάστευσης .

Επομένως , η ενιαία πολιτική , το κοινό νόμισμα , η ενιαία αγορά και η επίλυση των διμερών διαφορών είναι τα ουσιαστικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι βαλκανικές χώρες από την ευρωπαϊκή προοπτική της διεύρυνσης . Μια διευρυμένη ΕΕ δεν είναι μόνο μεγαλύτερη αλλά επίσης ισχυρότερη, δυναμικότερη και πλουσιότερη πολιτισμικά , έχοντας μεγαλύτερο βάρος στην αντιμετώπιση θεμάτων παγκόσμιας σημασίας είτε πρόκειται για την κλιματική αλλαγή είτε για την παγκόσμια οικονομία .

Advertisements