Εθνική Σύνταξη από Ασφαλιστικές Εταιρίες ;

Η κοινωνική ασφάλιση διανύει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων έχουν χτυπήσει «κόκκινο» .

1 Βέβαια το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί ελληνική αποκλειστικότητα, αφού πλήττει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική αιτία του προβλήματος εστιάζεται στη δραματική γήρανση του πληθυσμού που παρουσιάζει σοβαρή έξαρση στην Ελλάδα.

Η αναλογία ασφαλισμένων- συνταξιούχων ολοένα και χειροτερεύει σε βάρος των πρώτων. Το έτος 2020 προβλέπεται ένας ασφαλισμένος να αναλογεί σχεδόν σε 1 συνταξιούχο. Επομένως ως χώρα , ο πληθυσμός μας λίγο πάνω από το 1/3 του συνόλου του θα αποτελείται από συνταξιούχους και ιδιαίτερα συνταξιούχους αναπηρίας.

Έτσι λοιπόν , οι δυνατότητες του συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης ως προς την κοινωνική, αποτελούν μια αποτελεσματική και βιώσιμη λύση που καταγράφεται στη διεθνή πρακτική και στη σύνθεση του εισοδήματος των συνταξιούχων των χωρών της Ε.Ε.

Τόσο τα νοσοκομειακά όσο και τα αποταμιευτικά προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών , έχουν καλές προοπτικές και μάλιστα , στην Ευρώπη των 15, τουλάχιστον 15 άτομα στα 100 έχουν αγοράσει αποταμιευτικό-συνταξιοδοτικό πρόγραμμα από ασφαλιστική εταιρεία.

Αν κάποιος αποταμιεύει 1 ευρώ την ημέρα σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορεί κάλλιστα, με τις κατάλληλες ανά περιόδους τιμαριθμικές αναπροσαρμογές, να συγκεντρώσει εισόδημα τέτοιο που να συμπληρώνει την σύνταξη του, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα συνεχώς θα συρρικνώνεται.

Ένα υγιές λοιπόν , σύστημα ασφάλισης στηρίζεται στην αρχή της αποταμίευσης. Το ασφάλιστρο που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι το εισπράττουν αργότερα όταν συνταξιοδοτηθούν, ενώ παράλληλα καλύπτονται και από άλλους ασφαλιστικούς κινδύνους.

Στη φιλοσοφία και πρακτική της κοινωνικής ασφάλισης εμπεριέχεται η λογική της αναδιανομής σε όφελος των ασθενέστερων τάξεων.

Εδώ επισημαίνεται ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν έχει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα που έχει η κοινωνική ασφάλιση, ούτε και καλύπτει κινδύνους πέραν ενός ορισμένου ορίου. Γι΄ αυτό και δεν μπορεί να την υποκαταστήσει. Η ιδιωτική ασφάλιση υπηρετεί ένα σοβαρό ρόλο ως συμπληρωματικός θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης.

2 Να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο σύστημα εφαρμόζεται στην Μεγάλη Βρετανία , μέσω ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ειδικών προδιαγραφών (stakeholder pensions) , κατάλληλων κυρίως για τα χαμηλά εισοδήματα .

Στη Μεγάλη Βρετανία οι χαμηλόμισθοι ( με ετήσιες αποδοχές κάτω των 4.000 λιρών τον χρόνο ) δεν καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και λαμβάνουν ένα χαμηλό ποσό σύνταξης από το κράτος , ανάλογο με το δικό μας ΕΚΑΣ ή – στη μετεξέλιξη του – με την κατώτερη εθνική σύνταξη .

Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί η ευθύνη του Δημοσίου στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης , άρα θα μειωθούν και οι απαιτήσεις χρηματοδότησης του συστήματος και μάλιστα όχι μόνον ως προς το σκέλος των συντάξεων , αλλά και κάποιων – προφανώς των ακριβότερων – παροχών υγείας .

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη , η καθιέρωση ενός τέτοιου συστήματος θα αυξηθεί την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνταξιούχων , θα ενισχύσει την εθνική αποταμίευση , ενώ θα επιτρέψει στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους να αντλούν πρόσθετα οικονομικά οφέλη από τον ανταγωνισμό στο χρηματοοικονομικό σύστημα .

Βέβαια αυτοί που θεωρούν ότι το πρόγραμμα ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας είναι : «ακριβό» , «περιττό έξοδο – αφού μπορώ να καλύπτω την ανάγκη με την κοιν.ασφάλιση» , «δεν γνωρίζω ανθρώπους που να έχουν πάρει ήδη σύνταξη από ασφαλιστική εταιρία» , «το θεωρώ χαμένα χρήματα» , «δεν έχω πλήρη ενημέρωση γι’ αυτό το θέμα» , «έλλειψη εμπιστοσύνης στις ασφαλιστικές εταιρίες» και «εμπιστεύομαι το κράτος , παρότι οι καλύψεις του θα είναι χαμηλές» , θα πρέπει να ξέρουν ότι :

Τα «ασφάλιστρα» θα καταβάλλονται μηνιαίως και η βασική διαφορά από τα υπάρχοντα ασφαλιστικά συμβόλαια θα είναι το χαμηλό κόστος , προκειμένου να ασφαλίζονται κυρίως οι χαμηλόμισθοι. Για τον λόγο , θα ισχύουν φορολογικά κίνητρα .

Ως αναφορά την ενημέρωση , τότε μια συζήτηση με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή με ένα εξειδικευμένο συνταξιοδοτικό σύμβουλο θα ήταν ωφέλιμη

Το Υπουργείο Ανάπτυξης , ήδη καταρτίζει σχέδιο στο οποίο θα ξεκαθαρίσει το «τοπίο στις ασφαλιστικές εταιρίες» , με σκοπό την παραμονή μόνο των υγειών και φερέγγυων

1/10 Έλληνες εργαζόμενους έχουν ήδη συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ασφαλιστικής εταιρίας.

Τέλος σκεφτείτε λοιπόν εάν α) είστε ικανοποιημένοι από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ταμείου σας , β) το κόστος των κρατήσεων σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που λαμβάνετε , γ) τις εισφορές σας στην κοινωνική ασφάλιση , δ) το ύψος της σύνταξης που θα λαμβάνεται και ε) το πότε θα την λάβετε ….

πηγές  1 www.unipi.gr/katsanevas/arthra/articles/76.doc

2 http://www.qis.gr/index.php?Itemid=52&id=192&option=com_content&task=view

Advertisements